28 april 2008

Helixpteron del 2


För färd framåt ökar piloten rotorns stigning i bakre delen av varvet. Det ger en större lyftkraft bakom helikopterns tyngdpunkt och gör att den lutar något lite framåt vid snabb acceleration i den riktningen.

För färd bakåt gäller det omvända. Här ökar piloten rotorns stigning i främre delen av varvet.