29 november 2012

Osterman Helicopter

Från och med hösten 2012 så har Laroyflyg tagit över namnet Osterman Helicopter.

Vår ambition är att kunna erbjuda de som varit kunder hos Osterman Helicopter de tjänster som de kan tänkas behöva.

Vi har lång erfarenhet av aerial work. För förfrågningar rörande flygjobb och helikopterlyft, vänligen kontakta vår flygchef, Mattias Nilsson.

17 mars 2010

For our subscribers

For feed subscribers, please update your feed subscriptions to
http://laroyflyg.blogspot.com/feeds/posts/default.

28 april 2008

Helixpteron del 2


För färd framåt ökar piloten rotorns stigning i bakre delen av varvet. Det ger en större lyftkraft bakom helikopterns tyngdpunkt och gör att den lutar något lite framåt vid snabb acceleration i den riktningen.

För färd bakåt gäller det omvända. Här ökar piloten rotorns stigning i främre delen av varvet.

12 mars 2008

Helixpteron del 1

Helixpteron är det ursprungliga namnet för helikopter. Det är grekiska och betyder skruvvinge. 

Huvudrotorn ger helikoptern ett mycket stort vridmoment. Med stjärtrotorn kompenseras detta mer eller mindre beroende på vart nosen ska styras.

Helikoptern stiger och sjunker beroende av varvtal och stigning på rotorbladen. 
När lyftkraften är exakt lika stor som helikopterns tyngd står helikoptern still, den hovrar.

Helikoptern kan inte glidflyga. Däremot kan huvudrotorn sättas i autorotation om motorn skulle stanna. Det innebär att helikoptern säkert bromsas upp på väg ner, och kan göra en kontrollerad landning. Vid flygning över vatten monteras dessutom alltid flottörer på landningsställen.

26 februari 2008

Nederbördsradar

Radarbilderna uppdateras 2 gånger per timme dygnet runt, alla årets dagar.

Fjortonhundra kilo


Laroy Flyg har också utrustning och kompetens för de flesta typer av speciallyft med helikopter. 

Vi har kapacitet att lyfta 1400 kg till i princip vilken plats som helst.

Vi står även i beredskap för elbolagen i samband med oväder då vi med vår stora lyftkapacitet till skillnad mot flera andra helikopterföretag inte bara snabbt kan lokalisera fel utan även transportera ut och montera tung materiel.